FUN

Sportief op avontuur Ga leven, ga de wereld in, maak plezier! Wij organiseren uitdagende outdoor…

FUN

FIT

Samen sta je sterker Sporten is leuk, maar samen sporten is nog véél leuker. Dus…

FIT

BEDRIJVEN

 Vitaliteit op de werkvloer Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang voor bedrijven. Gezonde…

BEDRIJVEN

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door 2B FIT sport, outdoor & entertainment geleverde trainingen, sportvastenprogramma’s, evenementen en overige dienstverlening. 2B FIT sport, outdoor & entertainment, gevestigd te Berkel-Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
2B FIT sport, outdoor & entertainment verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelneemt aan een van onze trainingen, sportvastenprogramma’s, evenementen en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die 2B FIT sport, outdoor & entertainment van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door 2B FIT sport, outdoor & entertainment worden verwerkt, kunnen zijn:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Handtekening
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens van deelnemers (straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt 2B FIT sport, outdoor & entertainment ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bij deelname aan een training of sportvastenprogramma laat 2B FIT sport, outdoor & entertainment de deelnemer een medische verklaring invullen en ondertekenen en worden testresultaten verzameld. De medische verklaring is bedoeld om de deelnemer en 2B FIT sport, outdoor & entertainment te laten vaststellen of de deelnemer lichamelijk in staat is aan een sportvastenprogramma of training deel te nemen. Informatie uit de medische verklaring en de testresultaten zullen nooit met derden worden gedeeld.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal contact hebt opgenomen met 2B FIT sport, outdoor & entertainment of met ons een overeenkomst hebt gesloten, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze trainingen, sportvastenprogramma’s en evenementen uit te kunnen voeren.
  • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze trainingen, sportvastenprogramma’s en evenementen.
  • Om u na een training, sportvastenprogramma en/of evenement te kunnen informeren over afrondingszaken (bijv. foto-/videoverslag).
  • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen: bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen op naam).
  • Eventueel voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van 2B FIT sport, outdoor & entertainment. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit of aanbieding van 2B FIT sport, outdoor & entertainment. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit onderaan de nieuwsbrief aangeven door op ‘unsubscribe from this list’ te klikken. U ontvangt dan een bevestiging van uitschrijving waarbij u tevens kunt aangeven wat de reden van uitschrijving is. U bent uiteraard niet verplicht een reden op te geven. Ook kunt u ons hierover per e-mail informeren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verder kunnen foto’s gebruikt worden die tijdens een training of evenement gemaakt zijn. Dit kan zijn voor promotie- of marketingdoeleinden of voor foto- en videoverslagen (bijvoorbeeld via Facebook, YouTube, Instagram of op de website van 2B FIT sport, outdoor & entertainment). Indien u als deelnemer niet herkenbaar wilt zijn op foto- en/of videomateriaal dat voor promotiedoeleinden wordt gebruikt, kunt u dit voorafgaand aan een training of evenement aangeven en wij houden daar dan rekening mee. Ook na plaatsing van een foto of video waarop u herkenbaar in beeld bent, hebt u het recht hierop niet meer herkenbaar voor te komen. Wij zullen in dat geval het materiaal verwijderen of u hierop onherkenbaar maken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is 2B FIT sport, outdoor & entertainment gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt 2B FIT sport, outdoor & entertainment zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
2B FIT sport, outdoor & entertainment zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met eventuele claims (na een training, sportvastenprogramma of evenement vastgesteld(e) schade/letsel) bewaren wij alle gegevens, inclusief relevante correspondentie, maximaal 1 jaar nadat een training, sportvastenprogramma of evenement heeft plaatsgevonden. Daarna zullen wij uw gegevens (met uitzondering van uw e-mailadres voor de nieuwsbrief en uw op naam gestelde factuur) vernietigen. Indien er redenen bestaan waarom wij menen uw gegevens langer te moeten bewaren, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
2B FIT sport, outdoor & entertainment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
2B FIT sport, outdoor & entertainment gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beveiliging
2B FIT sport, outdoor & entertainment hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. 2B FIT sport, outdoor & entertainment heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij 2B FIT sport, outdoor & entertainment toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat 2B FIT sport, outdoor & entertainment gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal 2B FIT sport, outdoor & entertainment dit verzoek binnen een redelijke termijn afhandelen en u daarover informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop 2B FIT sport, outdoor & entertainment met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ons hierop aanspreken. Indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 16 mei 2018

2B FIT sport, outdoor & entertainment
Nicolle de Brouwer

Contact

Indien je vragen hebt, of je wilt een keertje meedoen, neem gerust contact op !

info@2bfit-sport.nl

Bedrijfs gegevens

Tel.: 06 55231969
KVK nr: 63136392
BTW nr: 152327113B02